Usluge unapređenja javnog zdravlja
  • Certus Consulting sarađuje sa ostalim organizacijama kako bi uneo pozitivnu promenu u opšti zdravstveni sistem i dobrobit ljudi. U svetlu tekućih COVID-19 zbivanja, u kontaktu smo sa različitim zainteresovanim stranama uključenim u borbu protiv efekata pandemije na stanovništvo, vladu, ekonomiju i zdravstveni sistem uopšte. Naša ekspertiza uključuje analizu regulatornih i zakonodavnih uticaja na različite oblasti interesovanja naših klijenata.