CERTUS TIM
Miodrag Pavlović
Partner

Kao partner od osnivanja Certus Consulting-a 2004. godine Miodrag je učestvovao na brojnim projektima za domaće i strane klijente koji su uspešno realizovani, a specijalizovan je za oblast javnih finansija i upravljanja budžetskim procesima, upravljanje projektima, feasibility studije, restrukturiranja i privatizacije, izradu biznis planova, poreske optimizacije i druge vrste ekonomsko-finansijskog savetovanja. Profesionalnu karijeru započeo je u Službi društvenog knjigovotstva (SDK) u Pančevu, na poslovima inspekcijske kontrole, zatim je karijeru nastavio kao pomoćnik direktora za platni promet, kao i generalnog direktora SDK u Pančevu, do 1992. godine. Od 1992. godine do 1994. godine obavljao je poslove zamenika generalnog direktora Republičke uprave javnih prihoda sa sedištem u Beogradu. Od 1994. godine do 2004. godine obavljao je poslove pomoćnika ministra finansija u Vladi Republike Srbije, gde je radio na reformi javnih finansija, kao i pripremi i donošenju budžeta Republike Srbije, budžeta lokakalnih samouprava i pratećih zakona iz oblasti javnih finansija. U periodu obavljanja poslova pomoćnika ministra finansija bio je i predsednik Upravnog odbora Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, kao i predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – specijalistički kurs postdiplomskih studija (Priprema i donošenje budžeta Republike Srbije i budžeta lokalnih samouprava). Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer: Ekonomska politika i planiranje.

Mr Aleksandar Ilić
Direktor

Kao direktor u konsultantnoj kući Certus Consulting, Aleksandar je angažovan na brojnim projektima za domaće i strane klijente, a zadužen je za upravljanje projektima i razvoj odnosa sa klijentima. Specijalizovan je za makroekonomske i sektorske analize, kao i analizu poslovanja kompanija i finansijskih institucija, izradu biznis planova, procenu vrednosti kapitala i izradu strategija i drugih ekonomsko-finansijskih studija. Učestvovao je u projektima finansijsko-operativnog restrukturiranja kompanija, a savetovao je više klijenata u transakcijma prodaje i kupovine privrednog društva i banaka i kod obezbeđenja (re)finansiranja. Pre Certus Consulting-a, Aleksandar je radio u kabinetu potpredsednika Vlade Republike Srbije gde je bavio makroekonomskim analizama, privrednim razvojem, pripremom strateških dokumenata, sprovođenjem usvojenih strategija i saradnjom sa međunarodnim finansijskim institucijama, a pre toga je radio u Ministartvu finansija, gde se bavio makroekonomskim i fiskalnim analizama. Aleksandar je diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i autor je više naučnih i stručnih radova.

Mira Tumara
Viši savetnik

Kao viši savetnik, gospođa Tumara se pridružila početkom 2013. godine Certus Consulting timu gde se bavi razvojem odnosa sa domaćim i stranim klijentima i saradnjom sa finansijskim institucijama. Pre Certusa najduži period svog radnog veka provela je u Narodnoj banci Jugoslavije i Srbije. Kao direktor Odeljenja za upravljanje računom Fonda revolving kredita Republike Srbije bila je odgovorna za upravljanje sredstvima EAR, Evropske investicione banke i kreditne linije koju je odobrila vlada Republike Italije za mala i srednja preduzeća u Srbiji. Gospođa Tumara je bila menadžer projekta u međunarodnoj organizaciji International Management Group (IMG) i član Upravnog odbora te organizacije. Diplomirala je engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a studirala je bankarstvo na Politehničkoj školi u Londonu.

Marko Jovanović
Savetnik

Kao savetnik u Certus Consulting-u, Marko je zadužen za analizu poslovanja kompanija i banaka, izradu biznis planova, due dilligence izveštaja i makroekonomskih analiza, praćenje stanja specifičnih grana privrede i bankarskog sektora u Srbiji i regionu, kao i za izradu drugih analiza i prezentacija za rukovodstvo i klijente. Kao član tima učestvovao u obezbeđivanju finansiranja i transakcijama kupovine i prodaje privrednih društava i banaka za domaće i inostrane klijente. Marko je diplomirao biznis administraciju (BA, smer menadžment) na Lees-McRae College-u u Severnoj Karolini, SAD.

Marko Milenković
IT Asistent

Marko je zaposlen na poziciji IT Asistenta u Certus Consulting-u i zadužen je za održavanje i administriranje mreže kao i za odabir IT opreme, njeno instaliranje, upravljanje i održavanje. Odgovoran je za administraciju sistema uključujući i konfiguracije servera za poštu, servera za podatke, servera za štampu i zaštitu računara od virusa. Pruža IT i drugu tehničku podršku zaposlenima i klijentima u realizaciji konkretnih projekata. Poseduje odgovarajuće sertifikate i znanja iz oblasti IT-a.