Makroekonomske i sektorske analize i priprema strateških dokumenata
  • Analiza makroekonomskog i investicionog okvira
  • Analiza ekonomske politike i državnih aktivnosti u cilju podsticaja privrede
  • Analiza pojedinih sektora
  • Izrada publikacije Top 500 privrednih društava u Srbiji