O nama

Pored negovanja dugoročnih odnosa sa klijentima, Certus Consulting je ponosan na odlično poznavanje javnog i privatnog sektora, realnog i finansijskog sektora, kao i na neposredno poznavanje funkcionisanja Vlade Republike Srbije i njenih organa.

Koristeći naše bogato iskustvo i inovativni pristup potrebama naših klijenata, osmislili smo i izveli sledeće pionirske transakcije:

  • Prva privatizacija u bankarskom sektoru putem dokapitalizacije
  • Prvo veliko restrukturiranje duga javnog preduzeća u Srbiji u periodu krize
  • Prva razmena akcija u listiranoj kompaniji u Srbiji
  • Prva akvizicija velike kompanije iz Evropske unije od strane srpskog investitora
  • Prva upotreba “mezanin” finansiranja (hibrid između duga i kapitala) od strane srpskih investitora
  • Prva zatvorena emisija akcija za više investitora u srpskoj finansijskoj instituciji
  • Prva međunarodna transakcija za srpskog investitora sa kombinovanom naknadom u novcu i u akcijama kompanije
  • Prva prodaja kontrolnog učešća u otvorenom akcionarskom društvu putem zajedničke prodaje paketa akcija u vlasništvu države i pojedinačnih akcionara

Certus Consulting ima veliko iskustvo u analizi i praćenju makroekonomskih i opštih privrednih tokova u zemlji i regionu. Članovi tima Certus Consulting-a su učestvovali u izradi makroekonomskih i sektorskih analiza i pripremi strateških dokumenata, a od 2005. godine Certus Consulting analizira poslovanje najvećih kompnanija koje posluju u Srbiji kroz pripremu publikacije Top 500. Ova publikacija je široko prihvaćena od strane stručne javnosti i neizostavna je analitička osnova kod donošenja investiciono-finansijskih odluka i definisanja strategija kompanija i finansijskih institucija.

Naše usluge